Documents d'interès

Recomanacions per incloure la perspectiva de gènere en programes d'emprenedoria
La perspectiva de gènere aporta la consciència de les diferències d'oportunitats entre homes i dones. A partir de la conscienciació es podran dissenyar processos i accions que permetran combatre aquesta desigualtat.
La transformació econòmica de Lleida: realitats i perspectives de futur
Informe descriptiu dels trets principals de la transformació econòmica de Lleida i anàlisi dels factors que han contribuït a aquesta transformació, diagnòstic de la situació actual i perspectives de futur.
Empresa: creació i posada en marxa
Guia de la colecció "PYME: Ciclo Vital de la Empresa" publicada pel Ministeri d'Indústria de la Petita i Mitjana Empresa que recull tota la informació i tràmits sobre la forma jurídica, el procés de constitució i posada en marxa de l'empresa
EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework
The development of the entrepreneurial capacity of European citizens and organisations is one of the key policy objectives for the EU and Member States. This report proposes a shared definition of entrepreneurship as a competence.
Fuelling Digital Entrepreneurship in Europe
In Europe, studies have shown that SMEs grow two to three faster, creating new jobs, when they embrace novel digital technologies. Growth in the adoption of technology and subsequent benefits are not just restricted to ICT businesses.
Accelerating the digital transformation of European industry and enterprises
On 10 March 2016, the Strategic Policy Forum on Digital Entrepreneurship presented its recommendations on what must be done for Europe to embrace the opportunities and reap the full benefits of the digital economy.
Informe sobre l'emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques
La persistència de l’actual crisi econòmica, financera i d’ocupació ha rellançat l’emprenedoria com una de les possibles sortides i com a factor de creixement empresarial i d’ocupació. Publicació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
Empresari individual: creació i posada en marxa
Guia de la colecció "PYME: Ciclo Vital de la Empresa" publicada pel Ministeri d'Indústria de la Petita i Mitjana Empresa que recull tota la informació i tràmits sobre la forma jurídica, el procés de constitució i posada en marxa de l'empresari individual
Com crear mentalitats i capacitats emprenedores a la UE
Una guia intel·ligent per a promoure i facilitar l'educació emprenedora als joves. Guia finançada per la Comissió Europea i basada en la informació recollida en diferents projectes i estudis realitzats en aquest àmbit. 2013.
Design for innovation, smart living and innovative business models; how to scale-up success?
Trend report by the Business Innovation Observatory of the European Commission (March 2014) about new or adjusted policies and frameworks which could boost the observed trends and innovations and increase their socio-economic impact

Pàgines