Concurs Idea-UdL-ODS d’idees de negoci innovadores per a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Iniciativa impulsada pel Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat,  el Vicerectorat de Transferència del Coneixement, el Consell Social de la UdL i la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària, amb el suport de Banco Santander, que pretén incentivar l’emprenedoria, la generació d’idees de negoci i creació d’empreses compromeses amb la sostenibilitat i amb el medi ambient, i que apostin per generar solucions als problemes econòmics, socials i ambientals actuals, per assolir i fer realitat els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per l’ONU i continguts a l’Agenda 2030.

El concurs es dirigeix a persones vinculades amb la Universitat de Lleida (estudiants universitaris, persones graduades, personal investigador en formació, PTGAS i PDI), que tinguin una idea de negoci innovadora per desenvolupar un producte o servei alineat amb els ODS.

En una primera fase, es seleccionaran fins a un màxim de 10 idees finalistes per passar a una segona fase del concurs, tenint en compte els criteris de selecció especificats en les bases del concurs.

La segona fase requerirà l’elaboració i presentació d’un Estudi de viabilitat.

PREMIS:

Primer premi de 3.000 euros

Segon premi de 1.500 euros.

 

Convocatòria 2024 -- TANCADA:

Més informació a la web del concurs  https://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/veo/concursidea/

 

 

Edicions anteriors:

1r Concurs Idea de Desenvolupament d'Idees de Negoci Innovadores (Edició 2012)

2n Concurs Idea de Desenvolupament d'Idees de Negoci Innovadores (Edició 2014)

3r Concurs Idea de Desenvolupament d'Idees de Negoci Innovadores (Edició 2016)

4rt Concurs Idea-UdL-ODS (Edició 2020)

5è Concurs Idea-UdL-ODS (Edició 2022)

 

 

Fotos dels premiats:

Concurs IdeaUdL. Foto de Grup. Edició 2012
Concurs IdeaUdL. Foto de Grup. Edició 2014
Concurs IdeaUdL. Foto de grup. Edició 2016
Concurs IdeaUdL. Foto de grup. Edició 2020
Concurs IdeaUdL. Foto de grup. Edició 2022