Avis legal

La informació continguda al lloc web www.catedraemprenedoria.udl.cat és la vigent en la data de la seva última actualització i es considera informació introductòria per a l'usuari relativa a serveis i altres informacions incloses.

La Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària de la UdL rebutja la responsabilitat que es derivi de la utilització incorrecta dels continguts i el seu dret a actualitzar-los quan vulgui, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l'accés de manera temporal o definitiva.

La Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària de la UdL rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per la Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària de la UdL o no publicada sota el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda a pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços amb les pàgines web de la Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària de la UdL.

La Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitàriade la UdL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc es fa responsable de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per la utilització de versions no actualitzades d'aquest.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda a aquestes pàgines web i que es faci sense autorització de la Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària de la UdL és una infracció que castiga la legislació vigent.

 

Informació relativa a la Protecció de dades:

El tractament de les dades cedides a través dels formularis inclosos en aquesta pàgina web, i través de infocatempren@udl.cat, es regirà d’acord als requeriments que estableix l’aplicació obligatòria del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la llibre circulació d’aquestes dades, i d’acord amb la Política de protecció de dades personals de la Universitat de Lleida.

El fet de facilitar-nos les dades implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.

Les dades que se'ns proporcionin a través dels nostres formularis de contacte i l'adreça de correu electrònic infocatempren@udl.cat, es recolliran amb la finalitat d’atendre a les consultes realitzades, enviar puntualment informacions promocionals i/o de divulgació d’activitats de la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària i/o vinculades amb la Universitat de Lleida, i obtenir estadístiques de les mateixes.

Es pot accedir a les dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, adreçant-se per escrit a la nostra seu, Despatx 0.03, Campus de Cappont – Edifici C-4 C. de Jaume II, 73 Lleida o a l'adreça-email  infocatempren@udl.cat.

 

La Protecció de Dades Personals a la Universitat de Lleida