Empreses

Les relacions amb empreses, entitats i institucions externes a la Universitat constitueixen una part molt important de l’activitat de la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària.

El contacte amb diferents empreses, institucions de promoció econòmica, l’Administració, xarxes d’emprenedors, centres d’innovació i centres finançadors, enforteixen l’activitat que la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària desenvoluparà en la promoció de la cultura emprenedora i la sensibilització.

Així mateix, la Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària dóna suport a les empreses sorgides de la comunitat universitada des dels inicis del desenvolupament de la seva idea de negoci, fins als primers anys de vida un cop incoporades al mercat laboral, i en fa un seguiment.