Treball final de grau i màster

La Càtedra d’Emprenedoria de la UdL ha desenvolupat un projecte per donar suport al Treball Final de Grau i Treball Final de Màster de qualsevol titulació de la UdL que estigui vinculat amb l’emprenedoria, la creació d’empreses o la viabilitat econòmica comercial d’algun producte, servei o projecte.

El Programa de suport al Treball Final de Grau i Treball Final de Màster ofereix a l’alumnat que s’hi adscriu el recolzament de l’equip de la Càtedra en la part del Treball que orienti cap a l’emprenedoria.

  • Sessions informatives i d’assessorament inicial.
  • Accés a l'espai del Campus Virtual  "Suport Emprenedoria TFG i TFM"  on es disposa d’un repositori de documentació, materials i plantilles de treball i consulta.
  • Bloc formatiu amb sessions presencials i tutoritzades de consulta i assessorament.

Si esteu interessats en el programa, contacteu amb nosaltres a través de infocatempren@udl.cat i us informarem.

 

Calendari de sessions. Curs 2023-24 (+) *** ACTUALITZAT -  CANVI HORA SESSIÓ DEL 15.04.2024

Per formalitzar la inscripció, cal registrar-se a la Plataforma Santander X (enllaç)

 

 

 

 

------

Notícies relacionades:

Presentem el Programa de Suport als TFG i TFM al CIDUI 2014

Publicació Revista del CIDUI - Núm.2 (2014)

Presentem el Programa de Suport als TFG i TFM al CUIEET 2014

Publicació Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas - Vol.III (2015)

Presentem Design of an integral strategy to promote entrepreneurial skills in master’s students by Final Master's Project a la 49th EUCEN Conference 2017

 

 

------

Documents relacionats: