Premis TFG emprenedoria i creació d'empreses

Per afavorir el desenvolupament de Treballs Final de Grau  relacionats amb l’emprenedoria i la creació d’empreses, i per donar visibilitat i reconeixement a l’estudiantat amb inquietuds emprenedores que hagi presentat i defensat un TFG en aquest àmbit, la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària, amb l’impuls del Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat, convoca els PREMIS ALS TREBALLS FINAL DE GRAU (TFG) RELACIONATS AMB L’EMPRENEDORIA I LA CREACIÓ D’EMPRESES.

 

Objecte de la convocatòria:

Premiar i reconèixer els millors Treballs Finals de Grau (TFG) relacionats amb l’emprenedoria i la creació d’empreses  per alumnat de qualsevol de les titulacions oficials de la Universitat de Lleida.

Requisits dels TFG:

Es tindran solament en consideració aquells TFG que estiguin directament relacionats amb l’emprenedoria i la creació d’empreses en qualsevol dels seus àmbits (elaboració d’un pla d’empresa, estudis de viabilitat d’un projecte emprenedor, finançament d’start-ups, competències i habilitats emprenedores, etc.), i defensats per alumnat de qualsevol de les titulacions oficials de la Universitat de Lleida en el curs acadèmic objecte de la convocatòria.

Premis:

  •  PRIMER PREMI dotat amb 500 euros al millor TFG
  •  SEGON PREMI dotat amb 300 euros al segon millor TFG.

 

CONVOCATÒRIA 2021-2022Termini fins al 14 de juliol de 2022

Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds de participació es presentaran a través del registre disponible a la Plataforma Becas-Santander a “Becas Santander Estudios | Premios TFG en emprendimiento y creación de empresas - UdL”

La documentació adjunta es presentarà a través del Registre Electrònic de la UdL utilitzant un model específic que es pot descarregar aquí (+)

Documentació adjunta a incloure:

-El Treball Final de Grau en format PDF

-Enllaç per descarregar un vídeo de presentació del TFG, en qualsevol format que permeti la seva visualització, d’una durada no inferior a 5 minuts i no superior als 10 minuts, i de mida no superior als 200 MB

Consultar les bases de la convocatòria per a més informació, o feu un correu electrònic a infocatempren@udl.cat

 

Notícia Premiats convocatòria 2020-2021 (+) 

Amb l'impuls i el patrocini de:

PREMIATS EDICIÓ 2020-2021