Oferta d'estiu

La Càtedra d’Emprenedoria de la UdL ofereix anualment dintre de la programació d’activitats de la Universitat d’Estiu cursos de capacitació i formació de l’estudiantat en l’àmbit empresarial i en competències emprenedores.

Aquestes activitats es plantegen obertes a tot l’alumnat, sense diferenciar curs o titulació a la que pertanyi.