Matèria transversal

La Matèria Transversal de formació en emprenedoria que ofereix la Càtedra d’Emprenedoria de la UdL vol facilitar a tot l’estudiantat de la UdL , sigui quin sigui el seu àmbit d’estudi o titulació, les eines necessàries per formar-se en l’àmbit empresarial i en competències emprenedores.

Amb aquesta formació l’estudiantat aprèn com desenvolupar o impulsar una idea de negoci o una iniciativa nova, quins són els instruments de creació d’un model de negoci, les tècniques de creativitat i d’estratègia empresarial, de costos o de màrqueting, entre d’altres.