Qui Som

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la Universitat de Lleida és una iniciativa conjunta entre la Universitat de Lleida i el Banco Santander que té per objectiu fomentar el talent i la cultura emprenedora en la comunitat universitària, organitzar activitats de formació, promoure la comunicació i difusió de notícies, activitats, seminaris, cursos i premis relacionats amb l’emprenedoria, potenciar la recerca en l’àmbit de l’emprenedoria i de la creació d’empreses i oferir assessorament inicial i acompanyament en els primers estadis de vida de les empreses impulsades per membres de la comunitat universitària.

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la UdL es proposa ser un dinamitzador i catalitzador de l’emprenedoria a la UdL, potenciant la transversalitat i treballant conjuntament amb la resta d’unitats de la universitat, així com amb entitats territorials de foment de l’emprenedoria.

 

Objectius

Els objectius generals de la Càtedra són els següents:

  • Fer de la Universitat de Lleida una “universitat emprenedora” que esdevingui un referent en el camp de l’emprenedoria i de la creació d’empreses.
  • Posar a disposició de l'estudiantat de la UdL el coneixement, els instruments i els recursos necessaris per facilitar el procés de creació dels seus projectes empresarials.
  • Sistematitzar les iniciatives aïllades que es desenvolupen en relació a l’emprenedoria i implementar noves iniciatives, tot donant-li un tractament integral.
  • Contribuir a la responsabilitat de la UdL en el desenvolupament econòmic del territori.
  • Promoure la creació de llocs de treball qualificats i d’empreses amb capacitat de creixement.
  • Participar activament en les xarxes de relacions al voltant de l’emprenedoria i iniciar contactes tant amb altres universitats emprenedores com amb entitats de promoció econòmica, amb l’objectiu d’aplicar a la UdL les iniciatives més innovadores que sorgeixin en aquest àmbit.
  • Incentivar la recerca vinculada a l'emprenedoria i a la creació d'empreses.

En definitiva, la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la UdL es proposa treballar per a que la UdL esdevingui una universitat emprenedora al servei del seu estudiantat i persones graduades, i al servei de la societat, posant l’atenció no només en la docència i en la recerca, sinó també en la tercera missió de la universitat, tot implicant-se en el desenvolupament econòmic de l’entorn.

 

L'equip humà

Direcció:
Jose Manuel Alonso Martínez, departament d’Administració d'Empreses

Membres adscrits:
Josep Maria Barrufet Olivart, departament d’Administració d'Empreses i assessor de creació d’empreses del CEEI-Lleida- GlobaLleida

Equip d’investigació:
Rafael Allepuz Capdevila, departament d’Economia Aplicada
Jose Manuel Alonso Martínez, departament d’ Administració d'Empreses
Pere Enciso Rodríguez, departament d’Economia Aplicada
José Luis Gallizo Larraz, departament d’Administració d'Empreses
Manel Plana Farran, departament d’Administració d'Empreses

Col·laboradors:
Ferran Badia Pascual, departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Eduard Cristóbal Fransi, departament d’Administració d'Empreses
Toni Granollers Saltiveri, departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

Suport tècnic i administratiu:
Lourdes Borrell Claveria

 

Creació

Acord núm. 111/2011 del Consell de Govern de 29 d’abril de 2011, pel qual s’aprova la creació de la Càtedra Bancaja Joves Emprenedors – Universitat de Lleida

Acord núm. 259/2012 del Consell de Govern de 12 de desembre de 2012, pel qual s’aprova el canvi de denominació de la Càtedra Bancaja Joves Emprenedors-Universitat de Lleida a Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària