Qui Som

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la Universitat de Lleida és una iniciativa conjunta entre la Universitat de Lleida i el Banco Santander que té per objectiu fomentar el talent i la cultura emprenedora en la comunitat universitària, organitzar activitats de formació, promoure la comunicació i difusió de notícies, activitats, seminaris, cursos i premis relacionats amb l’emprenedoria, potenciar la recerca en l’àmbit de l’emprenedoria i de la creació d’empreses i oferir assessorament inicial i acompanyament en els primers estadis de vida de les empreses impulsades per membres de la comunitat universitària.

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la UdL es proposa ser un dinamitzador i catalitzador de l’emprenedoria a la UdL, potenciant la transversalitat i treballant conjuntament amb la resta d’unitats de la universitat, així com amb entitats territorials de foment de l’emprenedoria.

 

Objectius

Els objectius generals de la Càtedra són els següents:

  • Fer de la Universitat de Lleida una “universitat emprenedora” que esdevingui un referent en el camp de l’emprenedoria i de la creació d’empreses.
  • Posar a disposició de l'estudiantat de la UdL el coneixement, els instruments i els recursos necessaris per facilitar el procés de creació dels seus projectes empresarials.
  • Sistematitzar les iniciatives aïllades que es desenvolupen en relació a l’emprenedoria i implementar noves iniciatives, tot donant-li un tractament integral.
  • Contribuir a la responsabilitat de la UdL en el desenvolupament econòmic del territori.
  • Promoure la creació de llocs de treball qualificats i d’empreses amb capacitat de creixement.
  • Participar activament en les xarxes de relacions al voltant de l’emprenedoria i iniciar contactes tant amb altres universitats emprenedores com amb entitats de promoció econòmica, amb l’objectiu d’aplicar a la UdL les iniciatives més innovadores que sorgeixin en aquest àmbit.
  • Incentivar la recerca vinculada a l'emprenedoria i a la creació d'empreses.

En definitiva, la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la UdL es proposa treballar per a que la UdL esdevingui una universitat emprenedora al servei del seu estudiantat i persones graduades, i al servei de la societat, posant l’atenció no només en la docència i en la recerca, sinó també en la tercera missió de la universitat, tot implicant-se en el desenvolupament econòmic de l’entorn.

 

L'equip humà

Direcció:
Jose Manuel Alonso Martínez, departament d'Economia i Empresa

Equip d’investigació:
Rafael Allepuz Capdevila, departament d’Economia i Empresa
Jose Manuel Alonso Martínez, departament d’Economia i Empresa
Pere Enciso Rodríguez, departament d’Economia i Empresa
José Luis Gallizo Larraz, departament d’Economia i Empresa
Manel Plana Farran, departament d’Economia i Empresa

Col·laboradors:
Ferran Badia Pascual, departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl
Eduard Cristóbal Fransi, departament d’Economia i Empresa

Suport tècnic i administratiu:
Lourdes Borrell Claveria

 

Creació

Acord núm. 111/2011 del Consell de Govern de 29 d’abril de 2011, pel qual s’aprova la creació de la Càtedra Bancaja Joves Emprenedors – Universitat de Lleida

Acord núm. 259/2012 del Consell de Govern de 12 de desembre de 2012, pel qual s’aprova el canvi de denominació de la Càtedra Bancaja Joves Emprenedors-Universitat de Lleida a Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària