Qui Som

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la Universitat de Lleida és una iniciativa conjunta entre la Universitat de Lleida i el Banco Santander que té per objectiu fomentar el talent i la cultura emprenedora en la comunitat universitària, organitzar activitats de formació, promoure la comunicació i difusió de notícies, activitats, seminaris, cursos i premis relacionats amb l’emprenedoria, potenciar la recerca en l’àmbit de l’emprenedoria i de la creació d’empreses i oferir assessorament inicial i acompanyament en els primers estadis de vida de les empreses impulsades per membres de la comunitat universitària.

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la UdL es proposa ser un dinamitzador i catalitzador de l’emprenedoria a la UdL, potenciant la transversalitat i treballant conjuntament amb la resta d’unitats de la universitat, així com amb entitats territorials de foment de l’emprenedoria.

 

Objectius

Els objectius generals de la Càtedra són els següents:

  • Fer de la Universitat de Lleida una “universitat emprenedora” que esdevingui un referent en el camp de l’emprenedoria i de la creació d’empreses.
  • Posar a disposició de l'estudiantat de la UdL el coneixement, els instruments i els recursos necessaris per facilitar el procés de creació dels seus projectes empresarials.
  • Sistematitzar les iniciatives aïllades que es desenvolupen en relació a l’emprenedoria i implementar noves iniciatives, tot donant-li un tractament integral.
  • Contribuir a la responsabilitat de la UdL en el desenvolupament econòmic del territori.
  • Promoure la creació de llocs de treball qualificats i d’empreses amb capacitat de creixement.
  • Participar activament en les xarxes de relacions al voltant de l’emprenedoria i iniciar contactes tant amb altres universitats emprenedores com amb entitats de promoció econòmica, amb l’objectiu d’aplicar a la UdL les iniciatives més innovadores que sorgeixin en aquest àmbit.
  • Incentivar la recerca vinculada a l'emprenedoria i a la creació d'empreses.

En definitiva, la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la UdL es proposa treballar per a que la UdL esdevingui una universitat emprenedora al servei del seu estudiantat i persones graduades, i al servei de la societat, posant l’atenció no només en la docència i en la recerca, sinó també en la tercera missió de la universitat, tot implicant-se en el desenvolupament econòmic de l’entorn.

 

L'equip humà

Direcció:
Ramon Saladrigues Solé, doctor en Economia

Membres adscrits:
Jose Manuel Alonso Martínez, professor col·laborador permanent del departament d’Administració d'Empreses i GERN
Josep Maria Barrufet Olivart, professor associat del departament d’Administració d'Empreses i GERN i assessor de creació d’empreses del CEEI-Lleida- GlobaLleida

Equip d’investigació:
Rafael Allepuz Capdevila, departament d’ Economia Aplicada
Jose Manuel Alonso Martínez, departament d’ Administració d'Empreses i GERN
Pere Enciso Rodríguez, departament d’ Economia Aplicada
José Luis Gallizo Larraz, departament d’Administració d'Empreses i GERN
Manel Plana Farran, departament d’Administració d'Empreses i GERN
Ramon Saladrigues Solé, departament d’Administració d'Empreses i GERN

Col·laboradors:
Ferran Badia Pascual, departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Eduard Cristóbal Fransi, departament d’ Administració d'Empreses i GERN
Toni Granollers Saltiveri, departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

Personal laboral de suport:
Lourdes Borrell Claveria, tècnica de suport a la Càtedra