Presentem el Programa de Suport als TFG i TFM al CIDUI 2014

Moment de la presentacio

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària va presentar el passat 3 de juliol en la vuitena edició del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) el Programa de Suport al Treball Final de Grau i Treball Final de Màster vinculats amb l’emprenedoria, engegat durant aquest curs acadèmic 2013/14.

La presentació, sota el títol “Disseny d’una estratègia integral per fomentar les habilitats emprenedores entre l’estudiantat mitjançant el Treball de Fi de Grau i de Màster”, va anar a càrrec del director de la càtedra, el doctor Ramon Saladrigues Solé.

La comunicació es va centrar en explicar les característiques del programa basat en una estratègia de foment de l’emprenedoria aplicable a tots els centres universitaris i a totes les titulacions, que es canalitza a través de la promoció, suport i assessorament dels treballs de fi de grau i treballs de fi de màster relacionats amb l’emprenedoria, la creació d’empreses i l’autoocupació.

L’eix fonamental d’aquesta estratègia és la sistematització dels procediments per elaborar un Treball de Fi de Grau i Treball de Fi de Màster en l’àmbit de l’emprenedoria, recolzant a l’estudiantat i als tutors dels centres amb recursos, guions i exemples de plans d’empresa i models de negoci, així com l’assessorament personalitzat i formació per als estudiants que estiguin redactant el seu business plan.

 

Programa de Suport al Treball Final de Grau i Treball Final de Màster (+)