Tots els que ajuden als emprenedors espanyols

La formació, el finançament, el suport i la cultura són els quatre grans pilars que sostenen el gran ecosistema generador d'empreses a Espanya. En aquests col·lectius s'agrupen, entre altres, escoles de negoci, premis, fires, parcs tecnològics, entitats financeres, entre altres, que conformen un gran conglomerat que cada dia es retroalimenta de noves start-up i idees.

Font: Diari Expansión. Emprendedores y Empleo

Documents relacionats: