Cap a la universitat emprenedora

Cap a la universitat emprenedora

La universitat té com a missions fonamentals generar i distribuir coneixement. Generar-ho, investigant. I distribuir-ho de dues maneres: transferint-ho i formant professionals competents. Un mecanisme de transferència de coneixement emergent és la formació d'emprenedors. Per a això, ja no és suficient formar en aptituds (continguts), sinó que és clau forjar les actituds (+).

 

Xavier Ferrás . Degà de la Facultat d'Empresa i Comunicació. Universitat de Vic