Aspectes clau del perfil emprenedor global

L’engegada d’un projecte empresarial amb ambició global, requereix a més de coneixements tècnics i per sobre d’ells, d’unes aptituds de comportament que han d’emanar del capdavanter o la líder del projecte, i que es poden resumir com:

-Somiar amb realisme.

-Reflexió prèvia sobre la capacitat d’emprendre i liderar.

-Definició clara i concisa del projecte amb contrast de l’oportunitat de mercat.

-Capacitat de motivar, conformar i escoltar un equip amb capacitats complementàries.

-Compartir lleialment el projecte amb els socis inversors.

-Cuidar la cronologia del projecte i capitalitzar-ho adequadament.

-Compartir l’èxit.

 

Documents relacionats: