Una patent de desinfecció assessorada per la UdL podria ajudar en la lluita contra la COVID-19

Experts de la Universitat de Lleida (UdL) han contribuït al desenvolupament d'un sistema de desinfecció per impuls tèrmic que es podria utilitzar en la lluita contra el coronavirus SARS-CoV-2, causant de la malaltia COVID-19. La patent DrySist se centra en la termo-descontaminació del transport d'animals vius, productes alimentaris i contenidors. La comercialitza l'empresa Techtrans System sota la supervisió tècnica del grup empresarial lleidatà OPP Group, amb seu al Parc Científic i Tecnològic de Lleida (PCiTAL). Ara l'han adaptat per usar-lo en el transport públic de viatgers i l'han ofert a les autoritats. En el projecte també ha col·laborat l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

El Grup de Gestió Porcina de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL ha participat en el disseny, el desenvolupament de la idea i el seguiment d'aquest sistema de desinfecció gestionat per una xarxa informàtica, que assegura i controla la seua traçabilitat electrònica i emet un certificat signat digitalment i inviolable. Ha demostrat ser altament efectiu tant per a la destrucció de virus i bacteris, com per a l'eliminació d'insectes i les seues larves. Actualment s'utilitza per la desinfecció del transport d'animals en diferents països europeus i al port de Barcelona per controlar les mercaderies perilloses que arriben per mar, com per exemple fustes tropicals.

Sota la direcció científica del professor de l'ETSEA Daniel Babot, l'empresa OPP Group, ubicada al PCiTAL, va iniciar el projecte al 2016 amb un ajut del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), que depèn del Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO), amb una inversió inicial d'un milió i mig d'euros. El resultat és el DrySist, patentat per la seua comercialització en 62 països.

Notícia completa (+)