Un software multiplica per quatre la velocitat de les impressores 3D en xarxa

UdL Impressio 3D
L'empresa lleidatana INTECH3D, que va néixer com una start-up de la Universitat de Lleida (UdL) i el grup de recerca GREiA de UdL han creat un sistema que optimitza el funcionament de les impressores 3D en xarxa, basat en la Internet de les Coses (IoT). Es tracta d'un software (programari) que multiplica per quatre la seua velocitat i permet reduir el temps de fabricació de les peces. Per a aquest projecte, la pime ha rebut un ajut de 27.000 euros d'ACCIÓ, en el marc del programa INNOTEC.

Els parcs o granges d'impressores 3D són llocs on s'estableixen un conjunt d'aparells que treballen en xarxa amb la finalitat d'incrementar la producció i abaratir costos. El software desenvolupat, basat en la indústria 4.0, permet gestionar la producció d'aquests parcs en temps real, tot automatitzant-ne el funcionament per augmentar la velocitat d'operació i reduint la possibilitat d'error.

"El sistema permet estalviar temps perquè automatitza tot el procés d'impressió des de la creació del projecte a la fabricació de la peça concreta", explica el CEO d'INTECH3D, Joan Folguera. "Es connecta directament amb el sistema de l'empresa sense necessitat de fer servir targetes SD o un llapis de memòria per transferir l'arxiu dissenyat", afegeix. Alhora, com que el procés és automàtic, "pot arribar a multiplicar per quatre la quantitat de peces que s'imprimeixen i reduir les peces incorrectes fins a prop d'un 50%", destaca Folguera.

El software desenvolupat per la pime lleidatana permet que l'usuari es pugui connectar a cada impressora, mitjançant una aplicació mòbil o web, i en controli el seu funcionament en temps real. A més, el sistema és capaç d'aprendre del seu propi comportament per poder optimitzar tasques.