Subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents

start up capital

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, ha obert la convocatòria per a l'any 2023 de la línia de subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents.

Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les petites empreses emergents (start-up) tecnològiques amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya.

Pel què fa a l'ajut econòmic, es podran subvencionar aquelles actuacions contingudes en el pla d'empresa, definit a la memòria tècnica del projecte presentada juntament amb la sol·licitud i que siguin necessàries per al seu desenvolupament.

Les despeses subvencionables són:

    - Despeses de personal contractat o de nova contractació dedicats al projecte.

    - Contractació de serveis a tercers.

    - Inversió en materials i equipament amb un màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada.

    - Altres despeses relacionades com lloguer d'espais, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents, d'altres despeses associades a la execució del projecte.

El total de les actuacions objecte d'ajut econòmic hauran de tenir un cost subvencionable acceptat mínim de 135.000,00 euros i un màxim de 200.000,00 euros.

La intensitat de l'ajut serà del 75% del cost subvencionable, amb un màxim de 99.000,00 euros per projecte.

L'empresa rebrà l'assessorament d'un consell assessor format per un mentor que haurà de dur a terme un mínim de 5 reunions de 2 hores cadascuna fins a la finalització del projecte.

Més informació sobre la convocatòria i requisits per participar a:

Convocatòria (DOGC núm. 8890 de 05.04.2023)

Bases Reguladores (DOGC núm. 8885 de 29.03.2023)