Segona convocatòria Pilots 5G

Tec5G

Les convocatòries per a impulsar el desenvolupament de projectes pilot de tecnologia 5G, que executa Red.es, s'emmarquen en el Pla Nacional 5G i en el Pla Nacional de Territoris Intel·ligents, tots dos impulsats pel Ministeri d'Economia i Empresa.

Els projectes pilot hauran d'atendre tres objectius: donar suport als desplegaments de les primeres xarxes 5G, experimentar amb les tècniques de gestió de xarxa que permet la tecnologia 5G i desenvolupar casos d'ús, amb la implicació de tots els agents, incloent els usuaris, que permetin acreditar les tres grans millores aportades pel 5G: banda ampla mòbil de molt alta velocitat i capacitat, comunicacions ultres fiables i de baixa latència i comunicacions màquina a màquina.

El Govern, amb aquestes experiències pilot, cerca promoure una demanda primerenca que faciliti experimentar amb les diferents potencialitats d'aquesta tecnologia, promoure el desenvolupament d'ecosistemes entre operadors, proveïdors de tecnologia i solucions i resta d'agents implicats.

L'experiència adquirida facilitarà que Espanya se situï entre els països més avançats en el desenvolupament d'aquesta nova tecnologia, de manera que quan la tecnologia 5G aconsegueixi la seva maduresa tecnològica i comercial, Espanya estigui preparada per a aprofitar al màxim les oportunitats d'aquest paradigma tecnològic fonamental per a la transformació digital.

A més, proporcionaran a l'Administració un major coneixement sobre aspectes relatius a l'ús eficient de les freqüències i aquelles altres qüestions relacionades amb els desplegaments de xarxes i prestació de serveis 5G, que poden servir de referència per a possibles mesures reguladores vinculades als desplegaments d'aquestes xarxes.

Més informació a  Red.es