Reglament sobre identificació electrònica i serveis de confiança per a transaccions electròniques al mercat interior

Internet_transaccions

En compliment del previst en el “Pla d'Acció Europeu d'Administració Electrònica” i en la “Agenda Digital per a Europa”, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han adoptat el Reglament 910/2014, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança en les transaccions electròniques al mercat interior.

La creació d'un clima de confiança en l'entorn en línia és essencial per al desenvolupament econòmic i social. La desconfiança, en particular deguda a la inseguretat jurídica percebuda, fa que els consumidors, les empreses i les administracions públiques dubtin a l'hora de realitzar transaccions per via electrònica i adoptar nous serveis.

Amb el Reglament aprovat, es proposa reforçar la confiança en les transaccions electròniques al mercat interior proporcionant una base comuna per aconseguir interaccions electròniques segures entre els ciutadans, les empreses i les administracions públiques i incrementant, en conseqüència, l'eficàcia dels serveis en línia públics i privats, els negocis electrònics i el comerç electrònic en la Unió.

Per augmentar en particular la confiança de les petites i mitjanes empreses i els consumidors al mercat interior i fomentar l'ús de serveis i productes de confiança, han d'introduir-se els conceptes de “serveis de confiança qualificats” i de “prestador qualificat de serveis de confiança” amb la intenció d'indicar els requisits i obligacions que garanteixin un alt nivell de seguretat de qualsevol servei o producte de confiança qualificat que es presti o utilitzi.

Trobareu aquesta informació més ampliada en el següent enllaç (+).