Publicada al BOE la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

Ley de apoyo a los emprendedores

La Llei d'Emprenedors adopta mesures, amb caràcter d'urgència, dirigides a desenvolupar l'Estratègia d’Emprenedoria i Ocupació Jove, a fomentar el finançament empresarial a través de mercats alternatius, a reduir la morositat en les operacions comercials i, en general, a fomentar la competitivitat de l'economia espanyola.


Algun dels aspectes que inclou la Llei és l'ampliació de la ‘tarifa plana’ de 50 euros a tots els nous autònoms, amb independència de la seva edat, i no només als joves, com estava establert fins ara.


Així mateix, es pot compatibilitzar la prestació per desocupació als menors de 30 anys que iniciïn un negoci durant un màxim de 9 mesos amb fins a una capitalització del 100 % de la prestació.


Es crea l'Emprenedor de Responsabilitat Limitada, a través de la qual la responsabilitat derivada dels seus deutes empresarials no afectarà al seu habitatge habitual, si el seu valor no supera els 300.000 euros.


Podeu consultar la disposició sencera en el següent enllaç al BOE