Programa ICEX Next per a la internacionalització

Logo

El programa ICEX Next, promogut ICEX Espanya Exportació i Inversions, s’adreça a pimes espanyoles que desitgin internacionalitzar el seu negoci i/o consolidar la seva presència a l’exterior.

El programa ofereix assessorament personalitzat expert i suport econòmic per internacionalitzar el negoci, per augmentar la facturació exterior i diversificar el risc empresarial, amb l'objectiu de millorar la competitivitat global de les empreses que hi participen.

L’ajut consisteix en dissenyar el pla de negoci exterior de l'empresa per introduir-se en nous mercats, l’assessoria personalitzada amb experts en mercats exteriors, i més de 10.000 euros per a la projecció internacional de les empreses.

Entre els requisits per optar al programa es necessari que l’empresa compti amb un producte, servei o marca pròpia , comptar amb potencial exportador i amb la capacitat financera necessària per l’execució del projecte internacional, entre altres requisits.

 Podeu consultar més informació sobre el programa el següent enllaç ICEX Next