Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

Linea_Ajuts_Accio

ACCIÓ, l’Agència Catalana per la Competitivitat de l’Empresa del Departament d’Empresa i Coneixement la Generalitat de Catalunya, ha tret una nova convocatòria d’ajuts adreçats a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi per facilitar inversions empresarials d’alt impacte.

Els projectes que es poden presentar han de ser relacionats amb la creació d’ocupació (en l’àmbit de les TIC, industrials o centres logístics), projectes d’inversió empresarial en actius fixes que incorporin nova activitat, projectes de R+D+i o projectes estratègics per l’economia catalana, entre d’altres que inclou la convocatòria.

La partida pressupostària dotada per aquesta línia d’ajuts és de fins a 2.000.000 de euros, amb un màxim de 500.000 euros d’ajut per empresa en funció de la tipologia del projecte presentat.

El termini per presentar sol·licituds finalitza del 20 de maig.

Més informació de la convocatòria en el següent enllaç (+)