Principals novetats tributàries introduïdes en la llei de reformes urgents del treball autònom

L'Agència Tributària (AEAT) ha publicat al seu portal web les principals novetats tributàries introduïdes per la recent Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom a l'efecte de l'IRPF.

Els contribuents que afectin parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l'activitat econòmica, podran deduir les despeses de subministraments d'aquest habitatge entenent-se (aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet) en el percentatge que resulti d'aplicar el 30 per cent a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total, tret que es provi un percentatge superior o inferior.

També seran deduïbles les despeses de manutenció del propi contribuent incorreguts en el desenvolupament de l'activitat econòmica, amb els requisits i mínim que estableix la Llei.

Més informació sobre aquestes novetats a la web de l’AEAT

Totes les novetats incloses en la Llei en el següent enllaç a  noticias.juridicas.com