Presentació del "Informe sobre l'emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques"

CTESC

El passat 4 d'abril es va presentar  l'informe "L'emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques"  elaborat pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) i que ofereix una  radiografia de l'estat de l'emprenedoria a Catalunya  i aporta un seguit de consideracions i recomanacions al Govern.

De l’Informe es destaca el següent:
1. L’esforç per donar una visió actualitzada de la situació de l’emprenedoria a Catalunya i al món, especialment pel que fa referència al procés d’emprendre, l’educació emprenedora i les polítiques d’emprenedoria.
2. El recull d’experiències en educació emprenedora i en programes de suport a l’emprenedoria.
3. La sistematització de les polítiques d’emprenedoria i el recull exhaustiu de mesures actives a Catalunya.
4. La metodologia de l’Informe, amb un pes especial de les set sessions de compareixences en les quals han participat un total de 24 ponents, entre emprenedors, experts i decisors polítics. Les principals aportacions han estat recollides en forma de glosses al llarg de l’Informe.
5. Per últim, l’Informe incorpora una proposta de 58 recomanacions al Govern, amb l’objectiu de millorar les polítiques d’emprenedoria al nostre país.

 

Informe "L'emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques"