Novetats en el camp de les marques

Marques

El mercat, i per tant les marques, són elements vius i dinàmics, per la qual cosa els marcs normatius que les regulen, els tràmits per garantir la seva adequada protecció i les eines per a la seva localització han de mantenir-se en constant actualització.

Entre les últimes actualitzacions cal destacar canvis en la regulació de les marques i dels tràmits de registre.

En aquest sentit, el Consell de Ministres va aprovar el passat 20 de juliol l'Avantprojecte de Llei que modifica la Llei de Marques 17/2001 i l'adapta a la Directiva europea 2015/2436, que harmonitza les legislacions comunitàries i facilita el registre i la gestió de les marques.

La norma introdueix novetats en aspectes materials i procedimentals i dóna major homogeneïtat als sistemes de marques dels Estats Membres, la qual cosa evita distorsions en el funcionament del Mercat Únic. Les novetats es poden consultar en el següent enllaç i inclouen, entre altres, avanços en la lluita contra la pirateria i flexibilització dels requisits de representació de la marca, reforç de la protecció de les denominacions d'origen, regulació de la legitimació per formular oposició al registre, agilitació de tràmits de renovació, etc.

En relació a les eines de localització, des del juliol passat és possible realitzar cerques per imatges de les marques figuratives registrades a la Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) amb l'eina TMView.

Finalment, en el camp de la tramitació, s'han agilitat els tràmits de la plataforma que la OEPM posa a la disposició de les persones y empreses interesades per presentar les seves sol·licituds de registre.

Més informació sobre les novetats en el següent enllaç o a la web de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.