Noves línies de finançament ICO 2018

ico 2018

L'Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha engegat aquest any 2018 una nova línia de finançament dirigit a Empreses i Emprenedors, i a la Internacionalització, amb l'objectiu de cobrir les necessitats de finançament d'autònoms i empreses en qualsevol dels seus estadis de desenvolupament.

Podran sol·licitar aquests préstecs els autònoms, les entitats públiques i privades (empreses, fundacions, ONG’s, Administració Pública), que realitzin les seves inversions productives a Espanya i/o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

L'import màxim que es pot sol·licitar és de fins a 12,5 milions d'euros, en una o diverses operacions, per finançar la liquiditat i inversions dins del territori nacional que entrin dins dels conceptes a finançar permesos.

El tipus d'interès aplicable serà fix o variable, més el marge establert per l'Entitat de Crèdit segons el termini d'amortització.

Aquest any es compleix el 25 aniversari del llançament de la primera Línia ICO Pime en col·laboració amb les entitats financeres sota el model de mediació. Des de llavors, les Línies ICO han concedit 178.000 milions d'euros a través de 3.100.000 operacions per finançar els plans d'inversió i l'activitat internacional d'autònoms i empreses.

Els préstecs es poden sol·licitar fins al 21 de desembre de 2018.

Més informació al següent enllaç: ico.es