Nova línia d’ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques

Ajuts_ACCIO

ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, oferirà ajuts destinats a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials de la seva activitat empresarial.

La finalitat d’aquesta actuació és donar suport a l’execució del pla de negoci de start-ups tecnològiques (empreses emergents que basen la seva activitat en les aplicacions de tecnologia pròpia per a la generació de nous productes, processos, serveis o desenvolupament de nous models de negoci).

L’ajut permet subvencionar aquelles actuacions contingudes en el pla d’empresa que siguin necessàries per a seu desenvolupament i que inclou:

  • Administració i direcció general de la companyia
  • Desenvolupament de productes i serveis
  • Gestió de les operacions de la companyia
  • Comercialització de productes i serveis

El beneficiaris podran ser start-ups tecnològiques enteses com, empreses emergents amb ànim de lucre, tecnologia pròpia, establiment operatiu a Catalunya i que es trobin en les fases més inicials de la seva activitat empresarial. No es consideren beneficiàries les empreses individuals i les empreses dedicades al desenvolupament de fàrmacs amb activitat inclosa al codi CCAE 21 de la secció C (Indústria manufacturera).

L’ajut econòmic a rebre serà del 75% del cost subvencionable que s’especifica a les bases, amb un màxim de 75.000,00 euros per projecte, i també un ajut en espècie que consisteix en assessorament i tutories.

En el següent enllaç (+) trobareu informació de les bases.