Nova Guia Pràctica del Procés de Constitució d'una Empresa Cooperativa

Guia practica empresa cooperativa

La cooperativa és un model viable i transformador a l’hora d’emprendre, crear i fer créixer una empresa. Les seves característiques –centralitat de les persones, cooperació, arrelament al territori i compromís social- la fan especialment indicada en el context social i econòmic del segle XXI ja que fa compatible l’efecte econòmic amb un impacte social positiu.

Per tal de facilitar el coneixement sobre les particularitats del seu procés de constitució, s’ha elaborat aquesta Guia pràctica del procés de constitució d’una empresa cooperativa, una eina senzilla per tenir a l’abast tota la informació necessària per crear una empresa cooperativa. En les seves pàgines trobareu de forma entenedora informació sobre les passes a seguir en tot el procés de creació, enllaços a impresos, exemples i informació sobre entitats.

La guia ha estat elaborada en el marc del Programa Aracoop per ampliar, renovar i enfortir l’economia social i cooperativa, un programa impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació amb la participació activa de les federacions i de la Confederació de Cooperatives i la col·laboració de 80 entitats d’arreu de Catalunya.

Font: www.aracoop.coop