Les línies per al finançament de la teva empresa que ofereix Enisa

enisa

Enisa, entitat que depèn de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa, integrada, al seu torn, en el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, dóna suport financer a petites i mitjanes empreses que volen impulsar els seus projectes d'emprenedoria innovadora.

Enisa ofereix línies de finançament enfocades a fer costat a pimes amb potencial de transformació, que apostin per l'emprenedoria i la innovació:

- Línia Joves emprenedors: dirigida a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per a abordar les inversions que precisa el projecte empresarial en la seva fase inicial. L'import mínim a finançar és de 25.000 euros, amb un màxim de 75.000 euros, a 7 anys de venciment màxim.

- Línia Emprenedors: dirigida a donar suport a les primeres fases de vida de pimes promogudes per emprenedors, sense límit d'edat. L'import mínim a finançar és de 25.000 euros, amb un màxim de 300.000 euros, a 7 anys de venciment màxim.

- Línia Creixement: dirigida a donar suport als projectes empresarials de companyies interessades a expandir el seu negoci o aconseguir una millora competitiva. L'import mínim a finançar és de 25.000 euros, amb un màxim d'1.500.000 euros, a 7 anys de venciment màxim.

Més informació sobre les línies de finançament i requisits a Enisa.es