L'Agència Tributària llança un nou sistema de gestió de l'IVA basat en la informació en temps real de les transaccions comercials

IVA AEAT

L'Agència Tributària ha llançat una estratègia de modernització en la gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit que permetrà agilitar les devolucions, proporcionar al contribuent les dades fiscals per a la seva declaració i practicar les actuacions de comprovació de manera més àgil i efectiva, tot això gràcies al coneixement pràcticament en temps real que tindrà l'Agència de les transaccions comercials en les quals participin els adscrits al sistema.

El nou Sistema de Subministrament Immediat d'Informació (SII) entrarà en vigor l'1 de gener de 2017, de manera que existeixi marge temporal suficient per introduir els necessaris canvis normatius, adaptar els sistemes informàtics de l'Agència Tributària i facilitar l'adequació dels contribuents.

Únicament serà obligatori per a un col·lectiu d'uns 62.000 contribuents, format per grans empreses, grups societaris a l'efecte d'IVA i inscrits en el règim de devolució mensual de l'impost (‘Redeme’); col·lectiu que, no obstant això, representa el 80% de la facturació total dels subjectes passius d'IVA a Espanya. La resta podran acollir-se voluntàriament i, si ho desitgen, renunciar al sistema al final de cada any.

Més detalls i avantatges del sistema a: www.agenciatributaria.es

Documents relacionats: