La taxa d’activitat emprenedora de Catalunya segueix consolidant el seu creixement

RodaPremsa

El secretari d’Empresa i Competitivitat del Departament d’Empresa i Coneixement, Joan Aregio, i el vicepresident segon i responsable de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Marc Castells van presentar la setmana passada l’últim Global Entrepeneurship Monitor (GEM) - Catalunya 2017-2018.

En l’informe es conclou que la taxa d’activitat emprenedora de Catalunya segueix consolidant el seu creixement a Catalunya i es situa en el 8,03%, 1,76 punts per sobre de la taxa espanyola (6,19%) i quasi dues dècimes superior a l’europea (7,86%).

L’índex d’activitat emprenedora (TEA, segons les seves sigles en anglès) mostra que el 8,03% de la població adulta catalana (18 a 64 anys) estava involucrada en activitats emprenedores en fase inicial (tant projectes naixents com nous). La TEA va créixer un 1,04% respecte l’any anterior i és resultat tant de l’increment dels emprenedors naixents (0,92%) com dels nous (0,13%). A aquesta dada positiva s’hi suma la solidesa dels projectes emprenedors a Catalunya. Les iniciatives empresarials consolidades (de més de 3 anys i mig) representen el 9,1% de la població adulta de Catalunya.

L’estudi assegura que la percepció de bones oportunitats en l'entorn continua augmentant, s'observa una clara tendència a la millora dels principals indicadors pel que fa a la qualitat de l’emprenedoria catalana, i que en aquest període augmenta la participació de dones emprenedores, després d’uns anys de mantenir-se estable en el 6%.

Resum complet en el següent enllaç Gencat.cat (+)

Informes GEM Catalunya (+)