La formació en emprenedoria com a formació estratègica transversal a la UdL

Estudiantat a la UdL

La normativa de la Matèria Transversal de la UdL aprovada pel Consell de Govern el 26 de juny de 2013 reestructura la formació transversal  en dos grans àmbits docents: la formació estratègica transversal i la formació bàsica transversal.

La primera, la formació estratègica transversal, es centra en àmbits de coneixements i capacitats que es consideren substantius per enfortir una formació integral de l’estudiant i inclou la formació en emprenedoria i entorn professional així com el pensament científic, les TIC’s i la comunicació i expressió oral i escrita.

La càrrega docent d’aquest tipus de formació estratègica transversal és de 3 crèdits  per cadascuna de les quatre propostes i l’estudiant es podrà matricular fins a 6 crèdits, per la qual cosa només podrà cursar com a màxim dues d’aquestes propostes.

Segons ha explicat el vicerector de Docència, Francisco García, al Consell de Govern “es tracta d’oferir una formació integral i socialment útil que s’adapti millor al nou mercat laboral”.

Si voleu més informació sobre la proposta formativa de Matèria Transversal de formació en emprenedoria o de la resta d’àmbits, podeu consultar el següent enllaç.