Línies de finançament ENISA per a noves empreses

ENISA

ENISA , la societat mercantil estatal dependent del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, a través de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa, ofereix tres línies de finançament dirigides a empreses de nova creació i emprenedors:

1. Línia joves emprenedors: amb l' objectiu de dotar dels recursos financers necessaris a les pimes de recent constitució, creades per joves, perquè puguin realitzar les inversions que precisa el projecte en la seva fase inicial.

2. Línia Emprenedors: dirigida a recolzar financerament les primeres fases de vida de pimes promogudes per emprenedors, sense límit d'edat, perquè facin les inversions necessàries i duguin a terme el seu projecte.

3. Línia Creixement: amb l'objectiu de finançar projectes basats en models de negoci viables i rendibles, enfocats a una millora competitiva de sistemes productius i/o canvi de model productiu; expansió mitjançant ampliació de la capacitat productiva, avanços tecnològics, augment de gamma de productes/serveis, diversificació de mercats…; cerca de capitalització i/o deute en mercats regulats i finançament de projectes empresarials a través d'operacions societàries.

Per a més informació sobre aquestes línies de finançament, i els requisits i terminis per sol·licitar-les, podeu consultar la pàgina web de ENISA http://www.enisa.es/