Línies d’aval per a autònoms i empreses COVID-19

Image

El Reial decret llei 8/2020 de 17 de març en el seu article 29 va aprovar una Línia d'Avals de l'Estat de fins a 100.000 milions d'euros, del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, per a facilitar el manteniment de l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària. Els avals s'atorgarien al finançament concedit, per les entitats financeres per a facilitar accés al crèdit i liquiditat a empreses i autònoms per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Els Acords de Consell de Ministres de 24 de març, de 10 d'abril , de 5 de maig  i de 19 de maig estableixen l'activació de quatre trams de la Línia que s'han distribuït de la següent forma:

•             Pimes i autònoms: 60.000 milions d'euros

•             Empreses no pimes: 20.000 milions d'euros

Aquesta Línia d'Avals de l'Estat per a empreses i autònoms del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital serà gestionada per l'ICO a través de les entitats financeres que concedeixin finançament a empreses i autònoms per a pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, garantint la liquiditat i cobrint les necessitats de circulant d'autònoms, pimes i empreses, amb la finalitat de mantenir l'activitat productiva i l'ocupació.

Les empreses i autònoms podran tenir accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

La Línia està subjecta a la normativa d'ajudes d'Estat de la UE.

Més informació (+)