Línia ENISA Joves Emprenedors

ENISA Joves Emprenedors

ENISA és una empresa pública –depenent del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa– que, des de 1982, participa activament en el finançament de projectes empresarials viables i innovadors.


Anualment s'ofereixen una sèrie d'ajudes entre les quals destaca la línia ENISA Joves Emprenedors dirigida a dotar dels recursos financers necessaris a pimes de recent constitució, creades per joves, perquè puguin escometre les inversions que precisa el seu projecte empresarial en la fase inicial.


Les condicions principals d'aquest tipus d'ajudes són que l'edat màxima dels qui ostentin la majoria del capital no sigui superior a 40 anys i que l'empresa sigui una societat constituïda en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.


Podeu consultar les condicions i característiques més detallades a la pàgina web de ENISA.