Línia de préstecs per a projectes d’innovació, internacionalització i industrialització

El Departament d’Empresa i Ocupació ha impulsat, a través de l’Institut Català de Finances (ICF), un nou producte de finançament per a projectes empresarials d’innovació, internacionalització i industrialització, amb l’objectiu de reactivar l’economia catalana i facilitar l’accés al crèdit a les empreses.

L’ICF aportarà els recursos i comercialitzarà la línia. El departament d’Empresa i Ocupació assumirà fins al 70% del risc dels préstecs, destinats a finançar projectes d’inversió i/o circulant.

L’import total és de 100 milions d’euros destinats a finançar projectes d’inversió i/o circulant d’empreses competitives i en creixement, exportadores i/o innovadores.

L’objectiu del Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut Català de Finances pel què fa a aquestes iniciatives és el d’impulsar i facilitar l’accés al finançament del teixit empresarial per tal de contribuir a reactivar l’economia catalana.

Consulteu més informació sobre els préstecs (+)