Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Espanya 2019-20

gem20192020

L'Observatori de l'Emprenedoria d'Espanya (conegut també com a XARXA GEM Espanya), el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), Banco Santander, a través de Santander Universidades i Enisa (Empresa Nacional d'Innovació) han presentat l'Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Espanya 2019-20 amb l'última informació sobre l'ecosistema emprenedor espanyol.

Elaborat per més de 180 investigadors de tot el país amb dades obtingudes a partir de 23.100 enquestes a la població d'entre 18 i 64 anys i entrevistes a experts nacionals, aquest informe recull les principals característiques de la dinàmica emprenedora a Espanya.

Els resultats que llança el present informe guarden relació amb les percepcions que la societat espanyola té sobre l'emprenedoria i la seva rellevància per al desenvolupament personal del país. Solament el 36% de la població espanyola considera que hi ha bones oportunitats de negoci, una dada molt per sota de la mitjana dels països veïns d'Espanya, que se situa en un 52%. Igualment, pel que fa a la por al fracàs empresarial, més de la meitat de la població espanyola el percep com un important obstacle per a emprendre (concretament un 55%), xifra superior a la mitjana europea que no supera el 43%.

Els experts consultats sobre les condicions de l'entorn per a emprendre a Espanya coincideixen en les principals recomanacions per a millorar l'ecosistema emprenedor: (I) dissenyar polítiques governamentals que redueixin les traves administratives i revisin la legislació fiscal que incentivi l'activitat emprenedora; (II) apostar per fórmules públiques/privades de finançament en les diverses etapes del procés emprenedor; i (III) enfortir els valoris/competències dels emprenedors en els programes formatius impartits en els diversos nivells educatius.

La notícia completa i l’informe complet en el següent enllaç (+)