Incentiu fiscal per la inversió en entitats sorgides d’universitats i centres de recerca

Incentiu Fiscal

La llei d’acompanyament de pressupostos 2014, aprovada pel Parlament de Catalunya i publicada al DOGC núm.6551 el 30 de gener de 2014, incrementa fins al 50% les deduccions del tram autonòmic de l’Impost de la Renda per a les Persones Físiques (IRPF) per invertir en societats creades o participades per universitats i centres de recerca.

Aquest increment en la deducció, amb un límit de 12.000 euros, per impulsar o per invertir en empreses de nova creació i base tecnològica, és una bona notícia per al sistema d’universitats i recerca de Catalunya i per al repte de millorar la transferència de coneixement al teixit productiu del nostre país.

Antoni Castellà i Clavé, secretari  d’Universitats i Recerca, en un comunicat adreçat a totes les universitats catalanes, ha mostrat la seva satisfacció amb aquesta mesura que, de ben segur, afavorirà la nostra capacitat de transformar idees en valor afegit i que pot ser de molt interès per a tots els agents de l’R+D+I català.