Guies dinàmiques d'ajudes i incentius per a empreses

guia

La Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa presenta les Guies dinàmiques d'Ajudes i Incentius.

El terme “dinàmica” indica que aquestes Guies estan permanentment actualitzades i contenen només informació sobre ajudes i incentius amb termini de sol·licitud obert. Aquest és el valor afegit que les diferència de les guies publicades per altres organitzacions.

La Guia es genera al moment en què es prem el botó de descàrrega, el sistema accedeix a la base de dades d'ajudes i incentius i selecciona les ajudes que en aquest moment tenen el termini de sol·licitud obert. A continuació, el resultat obtingut s'adapta a un disseny específic i es mostra a l'usuari en format PDF.

Aquestes Guies recullen totes les ajudes i incentius atorgats i convocats per l'Administració General de l'Estat, Administracions Autonòmiques, Administracions Locals i altres organismes públics.

Més informació a : ipyme.org