Emprende en 3

El Govern ha desenvolupat un projecte de simplificació administrativa denominat “Emprende en 3".

El projecte consisteix en una plataforma electrònica que possibilita la tramitació electrònica de les declaracions responsables d'aquells emprenedors, empresaris o titulars d'activitats econòmiques o empresarials que desitgin iniciar la seva activitat o traslladar el seu negoci , així com la integració automàtica d'aquesta tramitació amb les plataformes que actualment existeixen.
Es pretén d'aquesta manera agilitar la creació i obertura de nous negocis, en permetre els tràmits simultàniament amb les Administracions estatal, autonòmica i local.

Trobareu més informació al Portal de l'Administració Electrònica (PAe)