El sector TIC i dels continguts va tornar a créixer al 2016

El “Informe anual del sector TIC i els continguts” presentat per Red.es confirma la tendència positiva que es va iniciar en 2014, amb creixements en el nombre d'empreses, en el personal ocupat i en la facturació en el sector TIC.

Entre les dades destaca el nombre d'empreses d'aquesta branca que ha experimentat un creixement continu des de 2013, aconseguint en 2016 la xifra de 23.427, un 4% més que en 2015.

Respecte a l'ocupació també s'observa aquesta mateixa tendència, superant en 2016 les 367.000 persones ocupades, així com la xifra de negoci de les empreses TIC, que va superar en 2016 els 17.000 milions d'euros,  un 5,9% més que l'any anterior.

Més informació en el següent enllaç (+)