El Govern recolza amb 25 milions d'euros a les empreses innovadores de base tecnològica

El Govern recolzarà amb 25 milions d'euros a les empreses innovadores de base tecnològica a través del CDTI, Entitat Pública Empresarial, adscrita al Ministeri de Ciència i Innovació. En concret, el CDTI aportarà 25 milions d'euros en subvencions en la nova convocatòria del programa NEOTEC per a empreses de base tecnològica (EBTs).

Les EBTs són empreses l'activitat de les quals se centra en l'explotació de productes o serveis que requereixen l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora. Les EBTs basen la seva estratègia de negoci en el domini intensiu del coneixement científic i tècnic.

L'objectiu del programa NEOTEC és fomentar la tecnologia i la innovació com a factors competitius per al desenvolupament de les empreses. La convocatòria finançarà nous projectes empresarials procedents de petites empreses innovadores que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els quals l'estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia pròpia.

Les ajudes podran finançar fins al 70% del pressupost de cadascun dels projectes empresarials que optin a aquest programa i que tinguin un mínim financiable de 175.000 euros. Cada subvenció podrà aconseguir fins a un màxim de 250.000 euros per beneficiari. Les companyies hauran d'estar constituïdes, com a màxim, en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda a la present convocatòria i disposaran d'un capital social mínim de 20.000 euros.

No podran optar a aquestes ajudes aquells projectes empresarials que no incloguin el desenvolupament de tecnologia pròpia.

La convocatòria començarà el 15 d'abril de 2020 i el termini per a la presentació de sol·licituds conclourà el 15 de juny de 2020 a les 12.00 hores del migdia, hora peninsular. Aquests terminis podrien veure's modificats posteriorment en cas que es perllongués la situació excepcional amb motiu de la COVID-19. En qualsevol cas, la data definitiva d'obertura de la convocatòria serà publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Les sol·licituds per a l'obtenció d'aquestes ajudes es realitzaran a través de la seu electrònica del CDTI a https//sede.cdti.gob.es/

Notícia completa en el següent enllaç (+)