El Govern destina 1.125.000 euros al programa Primer de Preacceleració

Programa_Primer_PreAcceleracio

El Govern va aprovar el passat 4 de setembre destinar 1.125.000 euros a renovar el programa Primer de Preacceleració que es desenvoluparà a finals del 2019 i durant el primer semestre del 2020, per fomentar l’emprenedoria d’alta especialització amb criteris de distribució territorial.

El programa Primer de Preacceleració vol estimular el desenvolupament de pre-acceleradores (entitats beneficiàries) arreu del territori que, mitjançant formació i mentoria, donin suport a les persones emprenedores per a desenvolupar els seus projectes i per a la creació de startups.

La iniciativa dona molta importància a l’especialització temàtica i territorial. La intenció és prioritzar aquells projectes amb un focus temàtic alt, molt especialitzat i diferenciat, i que suposin l’aplicació d’innovació, tecnologia o nous models de negocis.

Poden optar a les subvencions del programa Primer de Preacceleració: ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals, diputacions o d’altres entitats locals del país; entitats sense ànim de lucre; universitats o entitats que en depenguin, i escoles de negoci, col·legis professionals, i gremis. Entitats, totes elles, que es podran presentar de manera individual o en projectes agrupats, juntament amb una o diverses  entitats o empreses que desenvolupin una activitat necessària per a la realització del projecte, que estiguin especialitzades en algun dels serveis vinculats a les accions del projecte. Se subvencionaran tot aquell conjunt d’activitats enfocades al foment de l’emprenedoria territorial especialitzada.

Més informació en la següent Nota de Premsa (+)