El CEB i l’ICO acorden un préstec de 280 milions de euros per a pimes

CEB_ICO

El Governador del Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB), Rolf Wenzel, i la Presidenta de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), Irene Garrido, han signat aquest passat 19 de novembre,  un acord pel qual atorguen un préstec marc de 280 milions d'euros per finançar micro, petites i mitjanes empreses de tota Espanya.

El préstec que concedeix el CEB, aprovat pel Consell d'Administració del CEB en la seva reunió del 6 i 7 de novembre de 2014, serà complementat per ICO amb un import que sigui almenys equivalent. Proporcionarà a les pimes espanyoles un finançament més rendible per a les seves inversions a llarg termini.

Més concretament, el préstec concedirà finançament a través d'intermediaris financers acreditats per a la compra d'actius fixos per part de les pimes, com a oficines o locals de fabricació, instal·lacions de producció, vehicles i equips. L'objectiu és enfortir la seva competitivitat i impulsar la creació i conservació d'ocupació.

Com a institució financera pública de desenvolupament espanyola, ICO juga un paper fonamental a l'hora de facilitar a les pimes l'accés a les línies de finançament a mitjà i llarg termini. L'acord celebrat avui constitueix el segon préstec que concedeix el CEB a ICO, després de l'aprovació d'una línia de crèdit de 300 milions d'euros per a pimes signat al desembre de 2013.

 

Font: Ministeri d'Economia i Competitivitat - Línies ICO

Documents relacionats: