El Catàleg de finançament alternatiu

Catàleg de finançament alternatiu

El Catàleg de finançament alternatiu, elaborat per ACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, recull un seguit d’eines no bancàries per ajudar a les empreses a créixer i a ser més competitives posant a disposició de les empreses catalanes una bateria d’instruments financers no tradicionals amb l’objectiu de facilitar la recerca de recursos.

Estructurat en dues parts: la primera adreçada a instruments per aconseguir capital i la segona, a trobar alternatives de deute, el catàleg ofereix la informació detallada de cada font, especificant les dades més rellevants de cadascuna com el nombre de projectes gestionats, el nombre d’operacions tancades i la inversió realitzada. Addicionalment, hi consta una descripció bàsica de cada entitat financera per posar de relleu la informació bàsica i així detectar el proveïdor més adient per cada projecte.

En el següent enllaç trobareu més informació i us podreu descarregar el Catàleg de Finançament Alternatiu (+).