Dones emprenedores: una força que creix a tot el món

Dones_emprenedores

L'Informe Especial Global Entrepreneurship Monitor (GEM) sobre Emprenedoria Femenina revela que en els últims dos anys l'activitat emprenedora de les dones de tot el món ha augmentat un 10% mentre que la diferència de gènere s'ha reduït un 5%. A Espanya, aquesta bretxa ha disminuït un 6,5% en el mateix període (55,7% homes vs 44,3% dones en 2016 enfront de 58,5% homes vs 41,5% dones en 2014), seguint la tendència dels últims 10 anys, en els quals s'ha estret un 36%.

L'informe recopila dades entre 2014 i 2016 sobre l'activitat emprenedora de 74 països en funció del seu desenvolupament econòmic: economies impulsades per factors de producció, impulsades per eficiència o impulsades per innovació, entre les quals es troba Espanya.

L'informe reflecteix que la majoria de les dones en les economies impulsades per la innovació no es creuen capaces d'emprendre (gairebé un 35% enfront del 67% en les economies menys estructurades) malgrat posseir alts nivells educatius, mentre que la taxa de dones que emprenen per necessitat supera en un 20% a la dels homes.

Com a conclusions es destaca que factors com la major presència de les dones en política i l'existència d'un estat de dret estan associats positivament amb l'activitat emergent de les dones, permetent eliminar les barreres culturals i institucionals a l’emprenedoria i formular polítiques que promouen la participació femenina en l'economia.

Més informació al següent enllaç (+)