Distingit un projecte d'innovació educativa liderat pel professor de l'EPS Albert Saiz

L'organisme de la comissió europea dedicat a l'observatori de software i hardware lliure s'han fet ressò d'un projecte d'innovació educativa liderat pel professor de l'Àrea de Tecnologia Electrònica del Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial de l'Escola Politècnica Superior de la UdL, Albert Saiz, adreçat als alumnes dels graus en Enginyeria Química, en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

El projecte, en el que també van participar els professors de l'EPS, Concepció Roig, Marcel Tresánchez, Tomàs Pallejà i Juan Antonio Garriga, es va centrar en l’ús de maquinari de codi obert i que permet als alumnes treballar a casa, reduint l’impacte negatiu de la Covid-19 en la docència presencial, ja que els alumnes van poder acabar totes les seves tasques a casa, sense haver d'anar al laboratori.

El programari de codi obert necessari per treballar amb plaques d’ordinador de maquinari programable (matrius de portes programables de camp o FPGA) te un cost  aproximat de 25 euros; Els estudiants han de combinar-ho amb una altra placa informàtica de codi obert de baix cost (uns 49 euros) fabricada per Alhambra Bits. Alguns exemples inclouen el compilador conegut com a Yosys i l’editor de disseny de maquinari obert estretament relacionat IceStudio. Aquest últim és un projecte de codi obert dirigit pel guardonat professor Juan Gonzáles Gómez de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid.

Actualment el projecte disposa ja de 24 plaques de formació preparades per als estudiants.

Notícia (+)