Crue Universidades Españolas, CSIC i Banco Santander llancen el FONS SUPERA COVID-19

Fondo_Supera_Covid19

La pandèmia de la malaltia COVID-19 constitueix una amenaça a nivell mundial i ha afectat de forma molt important al nostre país. Els desafiaments als quals ens enfrontem requereixen més que mai mesures col·laboratives que ens permetin generar sinergies i oferir solucions d'abast i rendibilitat social. Davant aquesta situació crítica, Banco Santander, S.A, les universitats espanyoles i l'Agència Estatal del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC), entitats amb les quals Santander té subscrit conveni de col·laboració, han constituït el FONS SUPERA COVID-19, amb 8,5 milions d'euros, dirigit a finançar programes, projectes col·laboratius i mesures de suport a l'àmbit universitari per a minimitzar l'impacte de la crisi provocada pel coronavirus en els àmbits sanitari, educatiu i social. Compta amb la col·laboració de Crue Universidades Españolas que gestionarà la present convocatòria.

El FONS SUPERA COVID-19 finançarà les següents tres línies prioritàries:

- Línia 1: Recerca aplicada/específica COVID19: per a projectes de recerca que ajudin a comprendre el virus SARS-CoV-2,a partir de resultats d'aplicació immediata o a curt termini, i combatre la malaltia que provoca, amb la finalitat de millorar la situació sanitària, social i econòmica que està generant la pandèmia

- Línia 2: Projectes d'impacte i rendibilitat social: per a projectes l'objectiu dels quals sigui analitzar els efectes de la malaltia COVID-19 amb una metodologia multidisciplinària, incloent les ciències socials, humanes, del comportament i jurídiques, amb l'objectiu de pal·liar les seves conseqüències.

- Línia 3: Enfortiment de la capacitat TIC del sistema universitari espanyol (SUE): aquesta línia no estableix crida pública ja que les seves accions seran dutes a terme per les pròpies universitats.

Aquesta convocatòria està dirigida al conjunt de centres del CSIC i Universitats Adherides al Fons i a qualsevol institució pública i privada, sempre que participi en col·laboració amb Universitats Adherides i/o el CSIC i aportin valor al desenvolupament del projecte. Totes les propostes han de ser liderades o coordinades per una Universitat Adherida al Fons o centre del CSIC.

El termini per a la presentació de propostes comença aquest dimecres, 22 d'abril, i es mantindrà obert fins a acabar els fons o, com a màxim, el 18 de desembre del 2020.

Més informació sobre la convocatòria en el següent enllaç crue.org (+)