Convocatòria NEOTEC 2016. Ajudes per a pimes innovadores.

cdti

El CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial) ha obert la convocatòria per sol·licitar les ajudes del Programa NEOTEC 2016.

El Programa NEOTEC té com a objectiu el suport a la creació i consolidació d'empreses de base tecnològiques (EBT). Una EBT és una empresa l'activitat de la qual se centra en l'explotació de productes o serveis que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora.

Les ajudes del Programa podran destinar-se a projectes empresarials de qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial. El beneficiari ha de ser una petita empresa innovadora, constituïda com a màxim en els quatre anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda i de conformitat amb els requisits exposats en la convocatòria.

La subvenció finançarà el 70% del pressupost de l'actuació, amb un import màxim de 250.000 euros de subvenció per beneficiari.

 

Més informació sobre les ajudes NEOTEC a: Convocatòria NEOTEC 2016