Convocatòria Certamen Nacional de Joves Emprenedors 2019

Injuve

Injuve (Institut de la Joventut) convoca el Certamen Nacional de Joves Emprenedors 2019 per a donar suport a joves que lideren projectes innovadors, per a empreses ja constituïdes, amb una antiguitat màxima de tres anys i mínima d'un, amb independència del sector en el qual es promoguin.

Als deu primers seleccionats els serà concedida una ajuda econòmica de 20.000 euros.

El Certamen Nacional de Joves Emprenedors va dirigit a joves que no superin l'edat de 35 anys, en la data límit de presentació de sol·licituds, de nacionalitat espanyola o amb residència legal a Espanya. Podran presentar-se tant persones físiques com jurídiques, sent en aquest últim cas el representant legal que presenti la sol·licitud qui ha de complir el requisit de l'edat, així com que el capital social de l'empresa ha de ser majoritàriament (51%) de joves que no superin aquesta edat.

El termini de presentació de sol·licituds, de 20 dies hàbils, comença el dia 13 de juny i acaba el 10 de juliol (tots dos inclosos).

Més informació sobre la notícia, la convocatòria i inscripcions en el següent enllaç injuve.es